SE_DajDaneOBDlaDziennika
Adresy obiektów związanych z dokumentem (moduł Sekretariat)

Składnia

SE_DajDaneOBDlaDziennika(parID,parParametry)

Parametry

parID

Identyfikator dokumentu dziennika

parParametry

KOD - zwraca pierwszy odnaleziony kod obiektu

zwraca

Domyślnie zwraca listę adresów obiektów po przecinku.

Opis

Funkcja służy do generowania listy adresów obiektów związanych z dokumentem dziennika.


Przykłady

SE_DajDaneOBDlaDziennika(EODDZ:ID_DZIENNIK,'KOD')
=> '01001001'

Zobacz również:

-