SE_DajDaneKthDlaDziennika
Nazwy kontrahentów związanych z dokumentem (moduł Sekretariat)

Składnia

SE_DajDaneKthDlaDziennika(parID,parParametry)

Parametry

parID

Identyfikator dokumentu dziennika

parParametry

ADRES - dodaje adres kontrahenta po spacji

NL - jeżeli jest opcja ADRES, to dodaje nie po spacji, lecz po nowej linii

IDKTH - powoduje zwrócenie id pierwszego odnalezionego kontrahenta

zwraca

Domyślnie zwraca listę nazw kontrahentów po przecinku.

Opis

Funkcja służy do generowania listy nazw kontrahentów związanych z dokumentem dziennika.


Przykłady

SE_DajDaneKthDlaDziennika(EODDZ:ID_DZIENNIK,'ADRES')
=> 'Kowalski Jan Smolna 15, 12-345 Sulechów, Nowak Barbara Ceglana 30, 23-456 Wóchnia'

Zobacz również:

-