SDP_Slownik
Wywołanie słownika drzewiastego

Składnia

SDP_Slownik(parSDR,parPole,parParametry)

Parametry

parSDR

Numer słownika wg listy

parPole

Wyrażenie do ewaluacji z wybranego rekordu słownika, domyślnie SDP:Nazwa

parParametry

Parametry opcjonalne:

ADM - wyświetlaj indywidualne dla zadanej administracji, domyślnie wg AKT:Admg

AOS - wyświetlaj indywidualne dla zadanej a.osiedlowej, domyślnie wg AKT:Aos

DATA - wyświetlaj pozycje aktywne na dzień, domyślnie GLO:DataAkt

ALL - wyświetlaj domyślnie wszystkie pozycje, do których ma uprawnienia operator

SDP:Nazwa lub SDP:ID - po otwarciu okna odszukaj pozycję o wskazanej nazwie lub ID.

zwraca

Wynik ewaluacji parPole lub SDP:Nazwa

Opis

Funkcja umożliwia wybranie pozycji ze słownika drzewiastego.


Przykłady

SDP_Slownik(1,'','')
=> 'Budynek A'

Zobacz również:

-