SCZ
Generowanie tabeli lub sumy z naliczeń z dokumentów lub wirtualnych (moduł Czynsze)

Składnia

SCZ(parNapis,parIDKarty,par24,parNZWV,parMcOd,parRokOd,parMcDo,parRokDo,parZNW,parBV,parIDS,parSuma)

Parametry

parNapis

Tytuł tabeli

parIDKarty

ID karty czynszowej

par24

Liczba cyfr po przecinku - 2 lub 4.

parNZWV

0 - niezaksięgowane, 1 - zaksięgowane, 2 - wszystkie (naliczone), 3 - wirtualne.

parMcOd, parRokOd

Rok i miesiąc początkowy.

parMcDo, parRokDo

Rok i miesiąc końcowy.

parZNW

Składniki: 0 - zależne, 1 - niezależne, 2 - wszystkie.

parBV

pusty - Ilość, Cena, J.m., Brutto; B - tylko Brutto, V - również VAT i Netto.

parIDS

RangeString składników czynszowych: dzielone średnikiem, zakresy myślnikiem, np. '-3;5;7-9;11-'.

parSuma

0 - tabela bez podsumowania

1 - tabela z podsumowaniem

2 - tylko suma

11 - tabela z podsumowaniem i napis nadpłata/niedopłata

zwraca

Tabela lub wartość.

Opis

Funkcja zwraca tabelę lub wartość w zależności od parametrów.


Przykłady

SCZ('',KAR:ID_KART,2,3,1,2015,12,2015,2,'','1;2;3',2)
=> '123 456,78'

Zobacz również:

-