RejestrVATSuma
Sumowanie pola pozycji dokumentów rejestru VAT (moduł FK)

Składnia

RejestrVATSuma(parAdm,parDataOd,parDataDo,parCo,parMPK,parRK,parFlt,parParametry)

Parametry

parAdm

Identyfikator administracji.

Domyślnie - bieżąca administracja.

parDataOd, parDataDo

Okres od-do, data w formacie Clarion.

Domyślnie - bieżący miesiąc.
Maksymalny okres - 731 dni.

parCo

Pole do agregacji - dowolne wyrażenie Clarion.

Dostępne są pola nagłówka dokumentu (REJS) i pozycji dokumentu (RSP).

Pole wymagane.

parMPK

Opcjonalny: Filtr miejsca powstania kosztu (lista dzielona znakiem |)

parRK

Opcjonalny: Filtr rodzaju kosztu (lista dzielona znakiem |)

parFlt

Opcjonalny: Filtr zaawansowany. Dostępne są pola nagłówka dokumentu (REJS) i pozycji dokumentu (RSP)

parParametry

Opcjonalny - paramString dodatkowych parametrów:

DATA=DOK/PLT - data, wg której wyszukiwane są dokumenty:

   DOK - wg daty dokumentu (domyślne),

   PLT - wg daty płatności,

NRREJ=a;b;c - numery rejestrów (lista dzielona znakiem ;), domyślnie wszystkie numery rejestrów,

REJ=S/Z - rodzaj rejestru:

   S - sprzedaż,

   Z - zakup (domyślne),

AGG=SUM/TXT - rodzaj agregacji wyniku wyrażenia parCo:

   SUM - suma liczb (precyzja: do 4 m. po przecinku) (domyślne),

   TXT - zliczanie wystąpień unikalnych, niepustych ciągów znaków (maks. długość jednego ciągu: 1023 znaki),

DEBUG - uaktywnia tryb diagnostyczny, komunikaty wysyłane są do systemowego debuggera.

zwraca

Suma z pozycji wybranych dokumentów

Opis

Funkcja służy do sumowania wybranego wyrażenia na bazie pozycji wybranych dokumentów rejestru VAT.


Przykłady

RejestrVATSuma(AKT:Admg,DATE(1,1,2000),DATE(12,31,2000),'RSP:Wartosc','A|B','01','','DATA=PLT|REJ=Z|AGG=SUM')
=> 1234.5600

Zobacz również:

-