R:SET
Ustawia wartość zmiennej globalnej

Składnia

R:SET(parNazwa,parWartosc)

Parametry

parNazwa

Nazwa zmiennej globalnej, np. ADM:Nazwa

parWartosc

Wartość do przypisania

zwraca

Pusty ciąg

Opis

Funkcja ustawia wartość zmiennej globalnej w wątku.


Przykłady

R:SET('ADM:ID_ADMG','1')
=> ''

Zobacz również:

-