ROZ_Info
Informacje z rozrachunku (moduł FK)

Składnia

ROZ_Info(parParametry)

Parametry

parParametry

Parametry wymagane:

ID - identyfikator rozrachunku

DATA - data, na którą wyliczane są wartości

CO - wybór zwracanego wyniku


Parametry opcjonalne:

DESC - generuj wyniki DESC1..4

CLEAR - czyść cache


Parametry opcjonalne przyspieszające (w przypadku nie korzystania z danego rodzaju wyników):

NO-SYMBOL - bez wyliczania symbolu rozrachunku

NO-STATE - bez wyliczania literału stanu
NO-POZ - bez zliczania pozycji (realizacji)

zwraca

Wartość zależna od parametru CO.

CO

SYMBOL

SYMORG

Symbol funkcją (kaskadowy)

Symbol oryginalny (z rekordu rozrachunku)

KWO:ROZ

KWO:ODS

Kwota rozrachunku

Kwota odsetek

WN:ALL

WN:ROZ

WN:ODS


MA:ALL

MA:ROZ

MA:ODS


POZ:ALL

POZ:ROZ

POZ:ODS

Suma WN na dzień (realizacje)

j.w. tylko należność

j.w. tylko odsetki


Suma MA na dzień (realizacje)

j.w. tylko należność

j.w. tylko odsetki


Suma WN-MA na dzień (realizacje)

j.w. tylko należność

j.w. tylko odsetki

SUM:ALL

SUM:ROZ

SUM:ODS

Suma WN-MA z nagłówka (rozrachunek)

j.w. tylko należność

j.w. tylko odsetki

STA

STD

Literał stanu wg nagłówka (najnowszy)

Literał stanu na dzień

NUM

Liczba realizacji

OSD:ALL

OSD:ROZ

OSD:ODS

Data ostatniej realizacji

j.w. tylko należność

j.w. tylko odsetki

LDP

Liczba dni przeterminowania na dzień lub na dzień ostatecznego rozliczenia (jeśli rozrachunek rozliczony)

ROD:ALL

ROD:ROZ

ROD:ODS

Data rozliczenia całości

Data rozliczenia należności

Data rozliczenia odsetek

DESC1

DESC2

DESC3

DESC4

Informacja opisowa o pochodzeniu rozrachunku

<pusty>

Wszystkie dane wymienione powyżej w formie paramString.

Opis

Funkcja zwraca informacje rozrachunku.


Przykłady

ROZ_Info('ID='&ROZ:ID_ROZ&'|DATA='&GLO:DataAkt&'|CO=SUM:ROZ')
=> 12.34

Zobacz również:

-