RODO_Zgoda
Sprawdza obecność zgody na dzień

Składnia

RODO_Zgoda(parKth,parZgoda,parData)

Parametry

parKth

Identyfikator kontrahenta

parZgoda

Numer zgody

parData

Data numeryczna

zwraca

1 - jest zgoda, 0 - brak zgody

Opis

Funkcja sprawdza, czy dla zadanego kontrahenta jest zadana zgoda na zadany dzień.


Przykłady

RODO_Zgoda(KTH:ID_KTH,1,GLO:DataAkt)
=> '1'

Zobacz również:

-