Raporty kasowe (RK)/ wyciągi bankowe (WB)

"Ka" - Status raportu/wyciągu


Status raportu określa pierwsza kolumna.

  • - Brak symbolu oznacza RK/WB otwarty
  • - Zielony X oznacza, że RK/WB jest zamknięty

"Fk" - Powiązanie z FK


Druga kolumna określa status powiązania z modułem FK.

  • - Brak symbolu lub "?" oznacza brak lub pusty dokument FK
  • - Czerwone D oznacza, że dok.FK RK/WB został zadekretowany w FK.
  • - Żółte / oznacza, że dok.FK RK/WB został zatwierdzony w FK.
  • - Zielony X oznacza, że RK/WB został zaksięgowany w FK.

"Cz" - Powiązanie z CZ


Trzecia kolumna informuje o istnieniu powiązanej paczki czynszowej.

  • - Brak symbolu oznacza brak paczki
  • - Czerwone D oznacza, że RK/WB został przesłany do Czynszów.
  • - Zielony X oznacza, że paczka została zaksięgowana w Czynszach.