REJS_Daj
Informacje z dokumentu rejestru zakupów/sprzedaży (moduł FK)

Składnia

REJS_Daj(parREJS,parCo,parPole,parFiltr)

Parametry

parREJS

Id dokumentu REJS.

parCo

N - nagłówek
P - suma z pozycji

parPole

W przypadku parCo=N: pole z nagłówka faktury REJS:...

W przypadku parCo=P: pole z pozycji faktury RSP:...

parFiltr

Używane tylko, gdy parCo=P.

Filtr EVALUATE pozycji faktury.

zwraca

Pusty - jeżeli wystąpił błąd.

Wartość z nagłówka lub suma z pozycji.

Opis

Funkcja zwraca informacje z dokumentu rejestru zakupów/sprzedaży.


Przykłady

REJS_Daj(REJS:ID_REJS,'N','REJS:Nabywca','')
=> 'Jan Kowalski'

Zobacz również:

-