RDZ
Zwraca rodzaj działalności w zasobie

Składnia

RDZ(parIDZasobu,parData)

Parametry

parIDZasobu

Identyfikator zasobu

parData

Data numeryczna

zwraca

Wartość zależna od parametru.

Opis

Funkcja zwraca rodzaj działalności w zasobie. Jeżeli globalny parametr RDZ = 0, informacja jest ustalana na podstawie typu zasobu; jeżeli włączone są "cechy", to informacja pobierana jest z parametru RDZ z cech zasobu, w przeciwnym razie na podstawie danej zasobu o numerze z parametru RDZ.


Przykłady

RDZ(ZAS:ID_ZAS,GLO:DataAkt)
=> '1'

Zobacz również:

-