QGloZ_Manager
Wybierak rekordów


Składnia

QGloZ_Manager(parParametry)

Parametry

parParametry

Parametr wielofunkcyjny. Pierwsza wartość określa numer tabeli, kolejne wartości stanowią parametry w stylu paramString.

CASCADE - decyzja czy globalna kolejka z zaznaczonymi danymi wczytuje i przechowuje rekordy z niższego poziomu ( 0 -nie; 1- tak). Domyślnie parametry przyjmuje wartość 0.

CASCADEFULL - włącza przełacznik "wszystkie" na oknie wybieraka - powoduje zaznaczanie również rekordów spoza widocznej hierarchii.

ANOZKK - wymusza wyświetlenie wszystkich zakładek z hierarchii adm/nier/ob/zas/kar/kth.

DIDT - domyślna zakładka (numer tabeli)

zwraca

Liczba zaznaczonych rekordów wybranego wątku, lub zero.

Opis

Funkcja służy do zaznaczania danych do wydruków.Dostępne są administracje(ADMG),nieruchomości , obiekty, zasoby, karty czynszowe.


Przykłady

QGloZ_Manager(3)
=> 0

QGloZ_Manager('3|CASCADE=0')
=> 10

QGloZ_Manager('4|DIDT=3')
=> 1000