QGloZ_Czy
Czy rekord jest zaznaczony w wybieraku


Składnia

QGloZ_Czy(parIDT,parIDR)

Parametry

parIDT

Numer tabeli

parIDR

Identyfikator rekordu

zwraca

0 - nie, 1 - tak

Opis

Funkcja służy do sprawdzenia, czy dany rekord jest zaznaczony w wybieraku.


Przykłady

QGloZ_Czy(3,OB:ID_OB)
=> 1