QGloZ
Wybierak rekordów (alias do QGloZ_Manager)


Składnia

QGloZ(parParametry)

Parametry

parParametry

Parametr wielofunkcyjny. Pierwsza wartość określa numer tabeli, kolejne wartości stanowią parametry w stylu paramString.

CASCADE - decyzja czy globalna kolejka z zaznaczonymi danymi wczytuje i przechowuje rekordy z niższego poziomu ( 0 -nie; 1- tak). Domyślnie parametry przyjmuje wartość 0.

DIDT - domyślna zakładka (numer tabeli)

zwraca

Liczba zaznaczonych rekordów wybranego wątku, lub zero.

Opis

Funkcja służy do zaznaczania danych do wydruków.Dostępne są administracje(ADMG),nieruchomości , obiekty, zasoby, karty czynszowe. Alias do QGloZ_Manager.


Przykłady

QGloZ(3)
=> 0

QGloZ('3|CASCADE=0')
=> 10

QGloZ('4|DIDT=3')
=> 1000