PytajVAT
Dialog. Pytanie o wartości NVB i stawkę VAT.

Składnia

PytajVAT(parPytanie,parFormat)

Parametry

parPytanie

Tekst zapytania/zachęty wyświetlany na oknie.

parFormat

Parametr nie jest obecnie używany.

zwraca

String składający się z 3 wartości @N-17_`2 reprezentujących Netto, kwotę VAT i Brutto oraz na końcu stawka VAT.

Opis

Funkcja służy do odpytywania użytkownika o pojedynczą wartość.


Przykłady

PytajVAT('Wprowadź dane','')
=> '         1 000,00           230,00         1 230,0023'

Zobacz również:

-