PtMsg
Dodanie tekstu do WMS (komunikaty systemowe).

Składnia

PtMsg(parTekst)

Parametry

parTekst

Tekst do dopisania do komunikatów.

zwraca

Pusty

Opis

Funkcja służy do dopisywania do komunikatów systemowych, np. podczas testowania/debugowania.


Przykłady

PtMsg('Coś poszło nie tak!')
=> ''

Zobacz również:

-