Pomoc
Przykładowy skrypt


Przykład pokazuje w jaki sposób używać funkcji ECHO (oraz NL()).


Kod:


ECHO('Funkcja SKRYPT(NAZWA,PARAMETRY)'&NL())
ECHO('- NAZWA - nazwa skryptu'&NL())
ECHO('- PARAMETRY - paramString z parametrami dla skryptu'&NL())
ECHO('  Parametry specjalne:'&NL())
ECHO('  SKRYPT:OPIS - wyświetla opis skryptu'&NL())
ECHO('  SKRYPT:KOD - wyświetla kod skryptu'&NL())
ECHO('  SKRYPT:TRACE - włącza śledzenie skryptu'&NL())
ECHO('Przykład wywołania:'&NL())
ECHO('  SKRYPT(''TEST'',''A=1|B=2|SKRYPT:TRACE'')'&NL())

Przykładowe wywołanie:


SKRYPT('Pomoc','')

Wynik z przykładowego wywołania:


Funkcja SKRYPT(NAZWA,PARAMETRY)
- NAZWA - nazwa skryptu
- PARAMETRY - paramString z parametrami dla skryptu
 Parametry specjalne:
 SKRYPT:OPIS - wyświetla opis skryptu
 SKRYPT:KOD - wyświetla kod skryptu
 SKRYPT:TRACE - włącza śledzenie skryptu
Przykład wywołania:
 SKRYPT('TEST','A=1|B=2|SKRYPT:TRACE')