Pętla
Przykładowy skrypt


Przykład pokazuje w jaki sposób w skryptach zrealizować konstrukcję typu "pętla".

Pokazano również w jaki sposób wykorzystać parametry przekazywane do skryptu.


Kod:


! Pętla
! Inicjalizacja zmiennej I wartością z parametru A
USTAW('I',PAR('A'))
! Etykieta początku pętli
START:
! Do zmiennej WYN dopisujemy kolejne wartości zmiennej I
USTAW('WYN',CLIP(LEFT(PAR('WYN')&' '&PAR('I'))))
! Zmienną I zwiększamy o 1
USTAW('I',PAR('I')+1)
! Jeżeli wartość I jest mniejsza, lub równa wartości B, to skaczemy do START
GOTO( CHOOSE(INT(PAR('I'))<=INT(PAR('B')),'START','') )
! Zwracamy wynik
ECHO(PAR('WYN'))

Przykładowe wywołanie:


SKRYPT('Pętla','A=1|B=10')

Wynik z przykładowego wywołania:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10