Gosub
Przykładowy skrypt


Przykład pokazuje w jaki sposób używać funkcji funkcji GOSUB/RETURN do realizowania konstrukcji z podprocedurami.


Kod:


! W tym skrypcie wykorzystano strukturę GOSUB/RETURN
USTAW('I',0)
PETLA:
GOSUBIF( (PAR('I') % 2), 'NIEPARZYSTA','PARZYSTA' )
USTAW('I',PAR('I')+1)
GOTOIF( INT(PAR('I'))<10, 'PETLA', 'KONIEC' )
! Podprocedury
NIEPARZYSTA:
GOSUB('PREFIKS')
ECHONL( 'nieparzysta.' )
RETURN()
PARZYSTA:
GOSUB('PREFIKS')
ECHONL( 'parzysta.' )
RETURN()
PREFIKS:
ECHO( PAR('I') & ' to liczba ' )
RETURN()
! Koniec skryptu
KONIEC:
ECHONL('KONIEC')

Przykładowe wywołanie:


SKRYPT('Gosub','')

Wynik z przykładowego wywołania:


0 to liczba parzysta.
1 to liczba nieparzysta.
2 to liczba parzysta.
3 to liczba nieparzysta.
4 to liczba parzysta.
5 to liczba nieparzysta.
6 to liczba parzysta.
7 to liczba nieparzysta.
8 to liczba parzysta.
9 to liczba nieparzysta.
KONIEC