Przelewy        
FK / Menu / Operacje/PrzelewyFunkcja pozwala na wytrawienie przelewy, wydrukowanie blankietu lub przesłanie na zasadzie eksportu pliku z listą przelewów do systemu bankowego.


By w pełni używać dostępnych funkcji niezbędna jest wstępna konfiguracja i zgromadzenie danych.

Co jest potrzebne:


1. wprowadzenie danych ADMG i kont bankowych

2. wprowadzenie kontrahentów i ich Kon bankowych

3. definicja ścieżki gdzie mają zostać zapisane pliki z wyeksportowanymi przelewami.

   Ścieżkę określamy w module przelewy lub nadzorca wybierając z menu głównego narzędzia -> parametry:
4. Przy nadruku na blankietach przelewów wymagana jest kalibracja , aby poszczególne linie były dopasowane do kratek na blankiecie.Wystawienie przelewu

Dopisując przelew wypełniamy dane zleceniodawcy ( po lewej stronie) oraz wskazujemy kontrahenta, na którego konto mają zostać przelane środki pieniężne.


Po wypełnieniu danych i zapisaniu przelewy możemy wydrukować go na gotowym blankiecie

Eksport w formacie ELIXIR-0


Program umożliwia przesłanie przelewów do systemu bankowego. Służy do tego przycisk


w oknie decydujemy z jakich Administracji będą ekstyrpowane przelewy można z wielu przelewy trafią do w paczek zdefiniowanych przy koncie bankowym. Jeśli wprowadzone przy definicji konta nazwy paczek będą unikalne to przelewy trafią do rożnych paczek jeśli nazwa paczki przy kilku kontach będzie taka sama lub jej nie będzie to przelewy zostaną zapisane w jednym pliku !Po wywołaniu funkcji Generuj plik

uzyskamy informację o utworzonych plikach i ich lokalizacji.
Następnie należy zalogować się do sytemu bankowego i przeprowadzić wczytanie ( import ) przelewów z powstałych paczek.Przelewy, które były już eksportowane po prawej stronie posiadają znacznik informujący o tym fakcie.