Czynsze - Przeksięgowanie nadpłat

Status nadpłaty

Nadpłaty oznaczono symbolami.

  • - Nadpłata nie rozksięgowana.
  • - Nadpłata częściowo rozksięgowana.
  • - Nadpłata rozksięgowana.
  • - Brak niedopłat.