Problemy z odczytem plików CHM w lokalizacjach sieciowych

Symptomy i przyczyna:


Po instalacji w systemie Windows XP aktualizacji zabezpieczeń 896358, aktualizacji zabezpieczeń 840315 lub dodatku Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows Server 2003 mogły pojawić się problemy z wyświetlaniem zawartości plików pomocy .chm znajdujących się w udostępnionych folderach sieciowych. Pliki z rozszerzeniami .chm (Compiled Help Module) są standardowym formatem pomocy aplikacji Egeria. W momencie próby uruchomienia takiego pliku pomocy przez wywołanie helpa w aplikacji użytkownik mógł otrzymać komunikat przeglądarki „Akcja anulowana” lub „Nie można wyświetlić strony”.


Rozwiązanie


Powyższe symptomy są efektem instalacji aktualizacji zabezpieczeń. Poniższe przykłady prezentują sposoby obejścia zabezpieczeń przez modyfikację rejestru oraz ustawień zabezpieczeń przeglądarki internetowej.

Przykład 1

Pierwszym działaniem jakie powinien podjąć użytkownik jest modyfikacja wartości rejestru MaxAllowedZone przez ustawienie ich na 1 – ręcznie lub za pomocą przygotowanego pliku. Ustawienie wartości na 1 pozwala na korzystanie z protokołu InfoTech do łączenia się ze wszystkimi systemami w lokalnej sieci intranetowej, czyli np. uruchamianie plików pomocy.


Poniższy tekst należy skopiować do Notatnika a następnie zapisać w pliku z rozszerzeniem .reg i uruchomić:


REGEDIT4

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\HHRestrictions]

"MaxAllowedZone"=dword:00000001

"UrlAllowList"=""


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\ItssRestrictions]

"MaxAllowedZone"=dword:00000001

"UrlAllowList"=""


Domyślnie wartość MaxAllowedZone ma wartość zero. Poniżej przedstawiono interpretację wpisów na podstawie wartości od 0 do 4:


MaxAllowedZone

Strefa Komputer lokalny

Lokalna strefa intranetowa

Strefa Zaufane witryny

Strefa internetowa

Strefa witryn z ograniczeniami

0

Dozwolone

Zablokowane

Zablokowane

Zablokowane

Zablokowane

1

Dozwolone

Dozwolone

Zablokowane

Zablokowane

Zablokowane

2

Dozwolone

Dozwolone

Dozwolone

Zablokowane

Zablokowane

3

Dozwolone

Dozwolone

Dozwolone

Dozwolone

Zablokowane

4

Dozwolone

Dozwolone

Dozwolone

Dozwolone

Dozwolone


Zalecane jest ustawianie MaxAllowedZone na jak najniższą wartość,  nie jest zalecane ustawianie wartości na 3 i więcej.

Przykład 2

Jeżeli po ustawieniu wartości MaxAllowedZone na 1 użytkownik nadal nie może wyświetlić zawartości plików .chm należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w następujący sposób:


Wywołać „Opcje internetowe” przeglądarki:W „Opcjach...” na zakładce „Zabezpieczenia” przejść na Lokalny intranet i wybrać przycisk [Witryny].W oknie ‘Lokalny Intranet’ należy wybrać przycisk [Zaawansowane] i w poniższym oknie w polu Dodaj tę witrynę sieci Web do strefy: wprowadzić lokalizację/dysk w której znajduje się RUNTIME i COMMON systemu Egeria, po czym wybrać przycisk [Dodaj].  


Przykład 3

Innym sposobem na ominięcie zabezpieczenia może być ustawienie wartości MaxAllowedZone na 2 – ponownie tak jak w przykładzie 1 ręcznie lub za pomocą zmodyfikowanego pliku:


REGEDIT4

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\HHRestrictions]

"MaxAllowedZone"=dword:00000002

"UrlAllowList"=""


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\ItssRestrictions]

"MaxAllowedZone"=dword:00000002

"UrlAllowList"=""


W takim wypadku należy podobnie jak w przykładzie 2 zmodyfikować ustawienia zabezpieczeń przeglądarki przez dodanie do listy witryn zaufanych dysku/lokalizacji na którym znajdują się katalogi COMMON i RUNTIME.  Nie można jednocześnie dodać tej samej witryny do różnych stref – np. do lokalnego intranetu oraz do zaufanych witryn.

Przykład 4

Najmniej bezpiecznym rozwiązaniem jest ustawienie wartości MaxAllowedZone na 3 – umożliwia to uruchamianie plików .chm z całej strefy internetowej i nie wymaga dodatkowych modyfikacji ustawień przeglądarki. Jest to jednak rozwiązanie najmniej bezpieczne i niezalecane przez Microsoft.Szczegółowe informacje na temat aktualizacji zabezpieczeń i uruchamiania plików ze zdalną zawartością znaleźć można pod adresem:

http://support.microsoft.com/kb/896054Kolejna aktualizacja (IE 7.0)

Po instalacji w systemie Windows XP kolejnych aktualizacji zabezpieczeń lub przeglądarki Internet Explorer v 7.0 mogły pojawić się problemy z wyświetlaniem zawartości plików pomocy .chm.

W momencie próby uruchomienia pliku pomocy przez wywołanie helpa w aplikacji użytkownik może otrzymać komunikat przeglądarki „Akcja anulowana” lub „Nie można wyświetlić strony”.

Rozwiązanie


Rozwiązaniem problemu jest modyfikacja rejestru - tekst znajdujący się poniżej należy skopiować do Notatnika a następnie zapisać w pliku z rozszerzeniem .reg i uruchomić:


REGEDIT4

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\ItssRestrictions]

"MaxAllowedZone"=dword:00000003Windows 7

Po zastosowaniu jednego z podanych wyżej ustawień dalej pojawia się jeden z komunikatów:

  • Nawigacja do strony Web została anulowana.
  • Akcja anulowana.
Przyczyna

Domyślnie pliki pomocy otwierane są za pomocą programu hh.exe. Jego lokalizację definiuje parametr instalacyjny HH_DIR. Plik ten może działać niepoprawnie z systemem Windows 7.

Opis rozwiązania

Wraz z systemem operacyjnym Windows powinien być udostępniony lokalny program c:\Windows\hh.exe. W parametrach instalacji należy ustawić użytkownikowi zgłaszającemu problem parametr HH_DIR tak, aby wskazywał ścieżkę do powyższego pliku, czyli c:\Windows\.


---