Pracownik
Zwraca wybraną informację o pracowniku

Składnia

Pracownik(parIDPracownika,parCo)

Parametry

parIDPracownika

Identyfikator pracownika

parCo

LOGIN lub pusty - zwraca login pracownika

IMIE - imię pracownika

NAZWISKO - nazwisko pracownika

IN - imię i nazwisko pracownika

NI | NAZWISKOIMIE - nazwisko i imię pracownika

ID_PRACOWNIKA - identyfikator powiązanego rekordu operatora/pracownika

TELEFON - telefon służbowy

EMAIL - email służbowy

zwraca

Wartość zależna od parametru.

Opis

Funkcja zwraca wybraną informację o pracowniku.


Przykłady

Pracownik(GLO:Operator,'NI')
=> 'Kowalski Jan'

Zobacz również:

-