Praca wg pracowników
Zgłoszenia / Przegląd / Praca wg pracowników


Wprowadzenie


Okno służy do przeglądania i edycji ewidencji prac wykonanych przez pracowników.


Opis elementów okna1. Lista pracowników. Lista zawiera wszystkich pracowników firmy. Wybranie pracownika powoduje wyświetlenie jego ewidencji pracy.


2. Ewidencja pracy. Lista wyświetla prace wykonane przez pracownika - czas rozpoczęcia, zakończenia, ilość godzin, wartość, rodzaj i miejsce pracy.


3. Podsumowanie. W podsumowaniu zliczone są odfiltrowane prace - ilość godzin i wartość.


4. Filtrowanie zakresem dat. Pozwala ograniczyć wyświetlane prace do zadanego przedziału dat. Brak daty oznacza brak ograniczenia odpowiednio od lub do.


5. [Dopisz/Popraw/Usuń]. Dopisywanie i edycja pracy - opisane dalej.


6. [Wydruk]. Wydruk kart pracy - opisany dalej.Dopisanie / edycja pracy1. Wykonawca. Należy określić wykonawcę - pracownika. W przypadku dopisywania z poziomu przeglądu prac wg pracowników wykonawca wypełniany jest automatycznie. Aby wybrać wykonawcę, należy użyć przycisku z symbolem osoby.


2. Rodzaj wykonanej pracy. Należy określić typ wykonywanej pracy - wybrać ze słownika prac - opisane dalej. Ze słownika prac przepisywane są wartości stawki oraz narzutów.


3. Miejsce wykonania pracy. Należy określić dokładnie miejsce wykonania pracy - administrację, nieruchomość, obiekt lub zasób.


4. Przekazano/Rozpoczęcie/Zakończenie. Odpowiednio data i czas przekazania zadania, rozpoczęcia pracy i zakończenia. na podstawie godzin od-do ustalana jest ilość godzin (5).


5. Wartość pracy. Stawka godzinowa mnożona przez ilość godzin daje wartość pracy. Stawka powinna być zdefiniowana w słowniku prac. Ilość godzin może być wyliczona automatycznie na podstawie godzin pracy od-do, lub wprowadzona manualnie, jeżeli godziny pracy nie są znane.


6. Narzuty. Do wartości pracy można dodać narzuty - bezpośredni, kosztów wydziałowych oraz kosztów zarządu. Każdy z narzutów można podać w formie procentowej lub konkretnej kwoty. Narzuty powinny być zdefiniowane w słowniku prac i uzupełniać się podczas wyboru rodzaju pracy. Pole Razem netto podaje całkowitą wartość (praca + narzuty).


7. Opis. Opcjonalny opis wykonanej pracy.


8. Wskaźniki podziału kosztów na bazie rodzaju działalności. Lista wskaźników podziałowych do rozksięgowania kosztów pracy.


9. [RDz]. Przycisk otwiera okno wprowadzania podziału kosztów na bazie rodzajów działalności - opisane dalej. Po wprowadzeniu podziału jest on widoczny na liście (8).


Jak wyliczana jest wartość netto:


Praca = Stawka * Ilość

NarzutBezposredni = Praca * NarzutBezposredniProcent

Podstawa = Praca + NarzutBezposredni

NarzutKW = Podstawa * NarzutKWProcent

NarzutKZ = Podstawa * NarzutKZProcent

Netto = Praca + NarzutBezposredni + NarzutKW + NarzutKZSłownik pracSłownik prac zawiera wszystkie prace, jakie można ewidencjonować w systemie.


Zakładki 1 i 2 - sortowanie prac na liście.


Zakładki 3 i 4 - wyświetlanie prac ogólnych (dostępne dla każdego pracownika) lub indywidualnych (aktualnie wybranego pracownika).


Dopisz/Popraw/Usuń - dopisywanie i edycja definicji pracy:1. Nazwa. Należy określić krótko rodzaj wykonywanej pracy.


2. Stawka, Ilość domyślna. Określa domyślną stawkę i ilość godzin.


3. Wykonawca. Należy wybrać wykonawcę, jeżeli definicja dotyczy indywidualnie wybranego pracownika.


4. Narzuty. Domyślnie określone narzuty - procentowo lub wartościowo.


5. Metoda podziału kosztów. Należy określić metodę podziału kosztów - na tej podstawie będą ustalane wskaźniki podziału kosztów na bazie rodzaju działalności.


Podział kosztówPo uruchomieniu opcji [RDz] program wykonuje wyliczenie wskaźników, tzn. dla każdego zasobu zawartego w "miejscu wykonania pracy" wykonuje wyliczenie wskaźnika na podstawie metody podziału kosztów ze słownika prac i sumuje wyliczone wartości grupując wg numeru rodzaju działalności (słownik rodzajów działalności).


Na liście należy zaznaczyć rodzaje działalności dla danej pracy i zaakceptować [Ok]. Wybrane wskaźniki zostaną zapisane przy dopisywanej pracy.Wydruk kart pracy1. Zakres. Należy określić, czy ma zostać wydrukowana karta wybranego pracownika, czy wszystkich pracowników.


2. Szczegółowość. Można wydrukować kartę pracy szczegółowo, tj. każda praca analitycznie, albo zbiorczo miesiącami lub latami.


Do wydruku brane są pod uwagę te same kryteria dat, jak do filtrowania przeglądu. Tak więc najpierw należy ustalić zakres dat na przeglądzie, a następnie wybrać [Wydruk] kart pracy.