Funkcje dot. nowych rozliczeń do wykorzystania w module pism

NRR_I

Funkcja NRR_I generuje tabelkę podsumowującą rozliczenia indywidualne na wybranej karcie.
Przewidywane zastosowanie, to użycie jej w module pism w makrach.

Prototyp: NRR_I(id_kart, <grupa>, <podgrupa>, <skladniki>, data_od, data_do, < kolumny>, <sumy>)

id_kart - id karty dla której wywoływana jest funkcja
<grupa> - (opcjonalnie) grupa, do której należeć muszą wybrane składniki
<podgrupa> - (opcjonalnie) podgrupa, do której należeć muszą wybrane składniki
<skladniki> - (opcjonalnie) składniki, które mają być ujęte (np. 1,3,5-7
data_od - minimalna data początkowa ujętych rozliczeń
data_do - maksymalna data końcowa ujętych rozliczeń
< kolumny> - (opcjonalnie) opis kolumn, które mają się pojawić w tabelce

  • 'S'/'M'/'L' - trzy predefiniowane wersje wydruku
  • 'MINI'/'MIDI'/'MAXI' - j.w.
  • liczba całkowita, w której kolejne bity odpowiadają kolejnym kolumnom (1+2+4+8+...+1024 = 2047 - wszystkie kolumny)

<sumy> - (opcjonalnie) opis kolumn, które mają być podsumowane, j.w.
<opcje> - (opcjonalnie) opcje dodatkowe. Parametr może składać się ze słów:

  • BEZ_ZER - spowoduje, że na wydruku nie pojawią się rozliczenia zerowe
  • RAZEM - wydruk będzie zwierał wyłącznie belkę z podsumowaniem
  • LEWO - nazwy składników w tabelce zostaną wyrównane do lewej strony

Powrót do spisu treści