Start sytemu - pierwsze uruchomienie        
krok po kroku


Uruchamiamy plik nadzorca.exe

Od czasu wydania polecenia do chwili pojawienia się informacji na ekranie może upłynąć trochę czasu z uwagi na weryfikację przez program środowiska, generacji baz danych i przygotowania wstępnej konfiguracji.Instalacja na komputerze głównym ( serwerze )


Gdy oprogramowanie ma pracować na kilku komputerach instalację należy rozpocząć od komputera głównego. Na zadany pytanie czy est to instalacja sieciowa odpowiadamy TAKWybieramy SERWER