Pieczatka
Zwraca wybrany wiersz z pieczątki administracji

Składnia

Pieczatka(parIDAdmg,parCo)

Parametry

parIDAdmg

Identyfikator administracji

parCo

12 - 1 linia z 2 linii

22 - 2 z 2

13 - 1 z 3

23 - 2 z 3

33 - 3 z 3

14 - 1 z 4

24 - 2 z 4

34 - 3 z 4

44 - 4 z 4

zwraca

Wartość zależna od parametru.

Opis

Funkcja zwraca wybraną linię z pieczątki administracji.


Przykłady

Pieczatka(AKT:Admg,'14')
=> 'SM Słoneczna'

Zobacz również:

-