Period_Dialog
Dialog. Pytanie o daty od-do.

Składnia

Period_Dialog(parPytanie,parDomyślne,parParametry)

Parametry

parPytanie

Tekst zapytania/zachęty wyświetlany na oknie.

parDomyślne

Domyślna odpowiedź (w formie "dataod|datado").

Jeśli nie podano domyślnej odpowiedzi, domyślne od-do pobierane jest z parametrów DATAOD i DATADO.

parFormat

Opcjonalne parametry:

DATAOD, DATADO - ograniczenie dat z dołu/z góry

zwraca

Wartość wprowadzona przez użytkownika w formie "dataod|datado" (fromString).

Opis

Funkcja służy do odpytywania użytkownika o okres dat od-do.


Przykłady

Period_Dialog('Wprowadź okres','','DATAOD=78787|DATADO=79797')
=> 79777|79797

Zobacz również:

-