PX_ShellExecute
Uruchom program lub otwórz dokument

Składnia

PX_ShellExecute(parPlik,parParametry)

Parametry

parPlik

Ścieżka do aplikacji/dokumentu.

parParametry

ParamString, opcjonalny. Możliwe do zdefiniowania: OPERATION i PARAMETERS zgodnie z WindowsAPI. Domyślnie: OPERATION=open.

zwraca

Zawsze 0.

Opis

Funkcja służy do uruchomienia aplikacji lub otwarcia dokumentu (programem domyślnym wg ustawień systemowych).


Przykłady

PX_ShellExecute('C:\ADA\TXT\Wydruk.pdf','')
=> 0

Zobacz również:

-