PRZ_DopiszIDTIDR
Operacje związane z przelewem (moduł Przelewy)

Składnia

PRZ_DopiszIDTIDR(parParametry)

Parametry

IDT, IDR

Identyfikator tabeli i rekordu, z którym ma być/jest powiązany przelew

ADM

Identyfikator administracji

Jeśli nie podano administracji, brana jest bieżąca administracja.

KTH

Identyfikator kontrahenta

KWOTA

Kwota przelewu

TYTULEM, TYTULEM2

Treść pól tytułem

DATA, ROK

Data i rok wystawienia przelewu

Jeśli nie podano parametru ROK, rok jest brany z daty.

Jeśli nie podano daty, brana jest data programowa.

VAT, IDC, INV, TXT

Opcjonalne: Wartość poszczególnych pól w przelewie typu SPLIT

zwraca

1 - ok, 0 - wystąpił błąd

Opis

Funkcja służy do zarządania przelewem skojarzonym z rekordem wskazanej tabeli (IDT, IDR) - wyświetlone zostanie menu kontekstowe z opcjami zależnymi od tego, czy przelew istnieje, czy nie, lub komunikat o błędnych parametrach. Jeśli przelew nie istnieje, dostępne jest utworzenie przelewu lub przypięcie istniejącego przelewu. Jeśli przelew istnieje, dostępne jest pokazanie formularza w trybie odczytu, poprawienie lub usunięcie przelewu.


Przykłady

PRZ_DopiszIDTIDR('IDT=238|IDR=1234|ADM=1|KTH=1|KWOTA=12.34|TYTULEM=Przelew za fakturę')
=> ''

Zobacz również:

-