PKWiU

Co wpisujemy w pole PKWiU


Należy wypełniać w przypadku, gdy od kwoty należności za towar/usługę naliczany jest podatek VAT poniżej stawki podstawowej.

Pole wypełniamy symbolem PKWiU, PKOB lub odwołaniem do stosownego artykułu ustawy o VAT.

Przykłady

  • PKWiU: 77.32.10.0
  • PKOB: PKOB:1122
  • Artykuł: Art.43.1.29

Dodatkowe informacje

GUS - Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług
GUS - Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKWiU 2008)
MF.GOV.pl - USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług