Kasa - Import wyciągów - Opis techniczny
Import wyciągu bankowego

Wstęp

Moduł Kasa/Bank pozwala na import wyciągów bankowych dostarczonych przez bank w postaci plików tekstowych. Lista obsługiwanych formatów stale się powiększa, aby dopasować system do różnorodności usługi wyciągów elektronicznych w Polsce.

Ponadto moduł importu pozwala na import wpłat i dodatków mieszkaniowych z modułu czynszowego celem rozrachunkowego rozliczania finansów.

Dokument zawiera listę obsługiwanych formatów oraz informacje o pobieranych z nich danych.

Lista obsługiwanych formatów

 • EIN
 • Elixir0
 • Millenium
 • MT940
 • PBS Firma SWRK XML
 • SIMP
 • TC

Lista pól obsługiwanych przez import

 • Nagłówek
  • BO_DATA – data początku raportu
  • BO_KWOTA – saldo początkowe raportu
  • BO_MA – saldo MA początkowe raportu
  • BO_SALDO – saldo początkowe raportu
  • BO_STRONA – kwota dodatnia po stronie wn lub ma
  • BO_WALUTA – waluta, PLN
  • BO_WN – saldo WN początkowe raportu
  • MA – obroty po stronie MA w raporcie
  • NRWYCIAGU_NUMER – numer wyciągu nadany przez bank
  • NRWYCIAGU_STRONA – strona w wyciągu nadana przez bank
  • RACHUNEK_IBAN – pełny numer rachunku właściciela konta wraz z kodem kraju
  • RACHUNEK_IBAN_KRAJ – kod kraju
  • RACHUNEK_IBAN_NUMER – numer rachunku właściciela konta
  • RACHUNEK_NRB – numer NRB rachunku
  • RACHUNEK_SWIFT – kod SWIFT rachunku
  • REFERENCJE – zależne od banku
  • SK_DATA – data stanu końcowego
  • SK_KWOTA – saldo końcowe
  • SK_MA – saldo MA końcowe
  • SK_SALDO – saldo końcowe
  • SK_STRONA – strona salda końcowego
  • SK_WALUTA – waluta stanu końcowego, PLN
  • SK_WN – saldo WN końcowe
  • STRONA – strona obrotów raportu
  • WN – obroty WN raportu
  • WYCIAG_LP – numer kolejny wyciągu, nadawane przez bank
 • Dokument:
  • DATA_KSIEGOWANIA – data księgowania dokumentu
  • DATA_WALUTY – data kursu waluty
  • IBAN – numer rachunku bankowego kontrahenta
  • IDCZDOK – identyfikator dokumentu czynszowego
  • IDCZPACZKI – identyfikator paczki czynszowej
  • KOD_BANKU – kod banku
  • KOD_OPERACJI – kod operacji
  • KOD_TRANSAKCJI – kod transakcji
  • KONTOCZ – konto czynszowe
  • KWOTA – kwota operacji
  • MA – kwota operacji po stronie MA
  • NAZWA_KTH – nazwa kontrahenta
  • NR_RACHUNKU – numer rachunku kontrahenta
  • NUMER_REFERENCYJNY – numer referencyjny transakcji nadawany przez bank
  • OPERACJA – operacja finansowa
  • OPERACJA_KOD – kod operacji
  • OPERACJA_TYP – typ operacji
  • OPFIN – operacja finansowa
  • OPIS_TRANSAKCJI – opis transakcji
  • PLATNIK – płatnik dodatku mieszkaniowego
  • REF_BANK – referencje banku
  • REF_KTH – referencje kontrahenta
  • REF_OPIS – referencje - opis
  • SALDO – saldo po transakcji
  • STRONA – strona operacji
  • SWRK – rachunek wirtualny, identyfikacja kth/karty
  • TYP_OPERACJI – typ operacji
  • WN – kwota operacji po stronie WNPola udostępniane przez poszczególne formaty


EIN


Format

Pliki w formacie CSV, separator „|”

Nr pola

P1

P2

P3

P4

P5

P6

Nagłówek

K

DDMMRRRR

DDMMRRRR

IloscDok

WartoscDok

NrRaportu

Dokument

UID

DataOperacji

Kwota

NazwaKth

NrRachunku

TytulOperacji

Nagłówek

Dokument

REFERENCJE

P1

DATA_WALUTY

P2

BO_DATA

P3

DATA_KSIEGOWANIA

P2

SK_DATA

P2

NUMER_REFERENCYJNY

P1

SK_STRONA

P5>0 ? MA : WN

SWRK

P5

SK_MA

P5>0 ? +P5 : 0

NAZWA_KTH

P4

SK_WN

P5<0 ? –P5 : 0

OPIS_TRANSAKCJI

P6

SK_KWOTA

P5

KWOTA

P3

SK_SALDO

P5

SALDO

KWOTA narastająco

NR_WYCIAGU

P6

STRONA

KWOTA>0 ? WN : MAMA

KWOTA<0 ? –KWOTA : 0WN

KWOTA>0 ? +KWOTA : 0


Elixir-0

Format

Format CSV, 16 pól w rekordzie.

Nagłówek

Dokument

REFERENCJE

„ELIXIR”

TYP_OPERACJI

P1

BO_DATA

Data

księgowania

pierwszego

dokumentu

DATA_KSIEGOWANIA

P2


KWOTA

P3


IBAN

P6


NAZWA_KTH

P8

SK_DATA

Data

księgowania

ostatniego

dokumentu

OPIS_TRANSAKCJI

P12


STRONA

KWOTA>0 ? WN : MA


MA

KWOTA<0 ? +KWOTA : 0


WN

KWOTA>0 ? –KWOTA : 0SWRK

P7Dodatkowe dane o SWRK w polu 16

ID= - ostatnie 6 znaków
lub
000001###### - ostatnie 6 znaków


Millenium

Format

Format CSV, pola zależne od podtypu.

Nagłówek

Dokument

Typ 1

RACHUNEK_IBAN      

„PL”&H1

KOD_TRANSAKCJI      

P1

RACHUNEK_IBAN_KRAJ  

„PL”

KOD_OPERACJI        

P2

RACHUNEK_IBAN_NUMER

H1

DATA_WALUTY        

P3

BO_WALUTA          

H2

DATA_KSIEGOWANIA    

P4

REFERENCJE

H3

KWOTA

P6

BO_DATA            

Data księgowania pierwszego dokumentu

SWRK

P7

SK_DATA            

Data księgowania ostatniego dokumentu

TYP_OPERACJI        

P8

BO_SALDO            

H6

IBAN

P9


NAZWA_KTH          

P10

OPIS_TRANSAKCJI

P11

Typ 2

RACHUNEK_IBAN      

„PL”&H3

TYP_OPERACJI        

P2

RACHUNEK_IBAN_KRAJ  

„PL”

REF_BANK            

P3

RACHUNEK_IBAN_NUMER

H3

SWRK

P4

REFERENCJE  

H4

KWOTA

P5

BO_DATA            

Data księgowania pierwszego dokumentu

DATA_KSIEGOWANIA    

P6

SK_DATA            

Data księgowania ostatniego dokumentu

NAZWA_KTH          

P7


OPIS_TRANSAKCJI    

P8

KOD_OPERACJI        

P9

Typ 3

NRWYCIAGU_NUMER

H2

TYP_OPERACJI        

P2

RACHUNEK_IBAN      

„PL”&H4

NUMER_REFERENCYJNY

P3

RACHUNEK_IBAN_KRAJ  

„PL”

KOD_TRANSAKCJI      

P5

RACHUNEK_IBAN_NUMER

H4

KWOTA

P6

REFERENCJE

H5

DATA_KSIEGOWANIA    

P7

BO_SALDO            

H9

NAZWA_KTH          

P9

SK_SALDO            

H10

OPIS_TRANSAKCJI    

P10

BO_DATA            

Data księgowania pierwszego dokumentu

SK_DATA            

Data księgowania ostatniego dokumentu

Typ 4

BO_DATA            

Data

księgowania

pierwszego

dokumentu

KOD_TRANSAKCJI      

P1

KOD_OPERACJI        

P2

DATA_WALUTY

P3

DATA_KSIEGOWANIA    

P4

SK_DATA            

Data

księgowania

ostatniego

dokumentu

KWOTA

P6

SWRK

P7

TYP_OPERACJI        

P8

IBAN

P9


NAZWA_KTH          

P10

OPIS_TRANSAKCJI

P11

Typ 5

BO_DATA            

Data

księgowania

pierwszego

dokumentu

DATA_KSIEGOWANIA    

P1

KWOTA

P2

SWRK

P3

OPIS_TRANSAKCJI    

P4

SK_DATA            

Data

księgowania

ostatniego

dokumentu


Wspólne

STRONA

KWOTA>0 ? WN : MA

MA

KWOTA<0 ? -KWOTA : 0

WN

KWOTA>0 ? +KWOTA : 0


MT940

Format


Opis formatu MT940 wykracza poza zakres tego dokumentu.

Nagłówek

Dokument

REFERENCJE

RACHUNEK_SWIFT

DATA_WALUTY

DATA_KSIEGOWANIA

RACHUNEK_NRB

RACHUNEK_IBAN

STRONA

WN

RACHUNEK_IBAN_KRAJ

RACHUNEK_IBAN_NUMER

MA

KWOTA

NRWYCIAGU_NUMER

NRWYCIAGU_STRONA

SALDO

OPERACJA

BO_WALUTA

BO_DATA

OPERACJA_TYP

OPERACJA_KOD

BO_STRONA

BO_WN

REF_KTH

REF_BANK

BO_MA

BO_KWOTA

REF_OPIS

KOD_TRANSAKCJI

BO_SALDO

SK_WALUTA

TYP_OPERACJI

NUMER_REFERENCYJNY

SK_DATA

SK_STRONA

SWRK

KOD_BANKU

SK_WN

SK_MA

NR_RACHUNKU

KOD_OPERACJI

SK_KWOTA

SK_SALDO

IBAN

OPIS_TRANSAKCJINAZWA_KTHPBS Firma SWRK XML

Format


Format XML.

Nagłówek

Dokument

REFERENCJE

BO_DATA

DATA_WALUTY

DATA_KSIEGOWANIA

BO_WALUTA

BO_STRONA

NUMER_REFERENCYJNY

SWRK

BO_MA

BO_WN

NAZWA_KTH

OPIS_TRANSAKCJI

BO_KWOTA

BO_SALDO

KWOTA

SALDO

SK_DATA

SK_WALUTA

STRONA

MA

STRONA

MA

WN

KOD_OPERACJI

WN

SK_KWOTA

IBAN

TYP_OPERACJI

SK_SALDO

NRWYCIAGU_NUMER

REF_BANK


NRWYCIAGU_STRONA

WYCIAG_LPRACHUNEK_IBAN

RACHUNEK_IBAN_KRAJRACHUNEK_IBAN_NUMER

SIMP

Format


Format CSV.

Nagłówek

Dokument

RACHUNEK_IBAN

RACHUNEK_IBAN_KRAJ

SWRK

KWOTA

RACHUNEK_IBAN_NUMER

REFERENCJE

DATA_KSIEGOWANIA

KOD_OPERACJI

BO_DATA

SK_DATA

IBAN

NAZWA_KTHOPIS_TRANSAKCJI

STRONAMA

WN


TC

Format


Format CSV.

Nagłówek

Dokument

REFERENCJE

BO_DATA

DATA_WALUTY

DATA_KSIEGOWANIA

BO_WALUTA

BO_STRONA

NUMER_REFERENCYJNY

SWRK

BO_MA

BO_WN

NAZWA_KTH

OPIS_TRANSAKCJI

BO_KWOTA

BO_SALDO

KWOTA

SALDO

SK_DATA

SK_WALUTA

STRONA

MA

SK_STRONA

SK_MA

WN

KOD_OPERACJI

SK_WN

SK_KWOTA

IBAN

TYP_OPERACJI

SK_SALDO

NRWYCIAGU_NUMER

REF_BANK                              


NRWYCIAGU_STRONA

WYCIAG_LPRACHUNEK_IBAN

RACHUNEK_IBAN_KRAJRACHUNEK_IBAN_NUMER

Import wewnętrzny


Dodatki mieszkaniowe

Format


Tabele dodatków mieszkaniowych modułu Czynsze.

Nagłówek

Dokument

REFERENCJE

BO_DATA    

DATA_WALUTY        

DATA_KSIEGOWANIA  

BO_WALUTA  

BO_STRONA  

NUMER_REFERENCYJNY

SWRK

BO_MA      

BO_WN      

NAZWA_KTH          

OPIS_TRANSAKCJI    

BO_KWOTA  

BO_SALDO  

KWOTA

SALDO

SK_DATA    

SK_WALUTA  

STRONA

MA

SK_STRONA  

SK_MA      

WN

KOD_OPERACJI      

SK_WN      

SK_KWOTA  

IBAN

TYP_OPERACJI      

SK_SALDO  

NRWYCIAGU_NUMER    

REF_BANK          

PLATNIK

NRWYCIAGU_STRONA    

WYCIAG_LP          

KONTOCZ

OPFIN

RACHUNEK_IBAN      

RACHUNEK_IBAN_KRAJ  RACHUNEK_IBAN_NUMER


Wpłaty czynszowe

Format


Tabele dokumentów wpłat modułu Czynsze.

Nagłówek

Dokument

BO_DATA  

BO_WALUTA

DATA_WALUTY        

DATA_KSIEGOWANIA  

BO_STRONA

BO_MA    

NUMER_REFERENCYJNY

SWRK

BO_WN    

BO_KWOTA  

NAZWA_KTH          

OPIS_TRANSAKCJI    

BO_SALDO  

SK_DATA  

KWOTA

SALDO

SK_WALUTA

SK_STRONA

STRONA

MA

SK_MA    

SK_WN    

WN

KOD_OPERACJI      

SK_KWOTA  

SK_SALDO  

IBAN

TYP_OPERACJI      

NRWYCIAGU_NUMER    

NRWYCIAGU_STRONA    

REF_BANK          

KONTOCZ

WYCIAG_LP          

RACHUNEK_IBAN      

OPFIN

IDCZPACZKI  

RACHUNEK_IBAN_KRAJ  

RACHUNEK_IBAN_NUMER

IDCZDOKImport do Kasy / czynszowych paczek lokalnych


Pola wykorzystywane przez mechanizm importu

Format


Tabele raportów kasy/banku lub dokumentów wpłat modułu Czynsze.

Nagłówek

Dokument

BO_DATA


Otwarcie raportu bankowego

STRONA


Strona dokumentu

SK_DATA


Zamknięcie raportu bankowego

OPIS_TRANSAKCJI


Opis dokumentu

BO_SALDO


Stan końcowy raportu

WN


Kwota WN operacjiMA


Kwota MA operacjiDATA_KSIEGOWANIA


Data dokumentuIBAN

Rachunek bankowy kontrahenta ułatwiający identyfikacjęSWRK


Numer karty lub kontrahenta ułatwiający identyfikacjęKONTOCZ


Konto czynszowe wspomagające automatyzację importuOPFIN


Operacja kasowa grupująca operacje


           

---