Wstęp - Okno główne aplikacji

Menu

Menu umożliwia dostęp do wszystkich zadań realizowanych przez program.

 • Plik
  • Zakończ

Kończy działanie aplikacji

 • Dane
  • Edycja cech

Wyświetla okno edycji cech.

  • Edycja obiektów

Wyświetla okno zarządzania obiektami.

 • Raporty
  • Obiekty

Pozwala wydrukować stan wartości cech obiektów.

 • Okno
  • Sąsiadująco

Ustawia obok siebie widoczne okna.

  • Kaskada

Ustawia widoczne okna kaskadowo.

  • Uporządkuj ikony

Porządkuje okna zminimalizowane.

  • Aktywne okna

Poniżej powyższych trzech opcji wyświetlana jest lista wszystkich otwartych okien.

Pasek narzędzi

Pasek narzędzi zawiera przyciski odwołujące się do najczęściej wywoływanych zadań.

 • Zakończ

Kończy działanie aplikacji

 • Cechy

Wyświetla okno edycji cech.

 • Obiekty

Wyświetla okno zarządzania obiektami.

Pasek statusu

Pasek statusu informuje o działaniu aktywnej kontrolki.