Odsetki
Wylicza odsetki ustawowe (moduł Czynsze)

Składnia

Odsetki(parKAR,parDataOd,parDataDo,parKonto,parParametry)

Parametry

parKAR

Identyfikator karty czynszowej

parDataOd, parDataDo

Okres wyliczania odsetek

parKonto

Konto czynszowe

parParametry

CYKLICZNIE=0/1

   0 - wyliczanie normalne

   1 - wyliczanie w cyklach miesięcznych

ZAO_ODS=1/0.1/0.01/...

   zaokrąglenie odsetek

zwraca

Wartość odsetek

Opis

Funkcja służy do wyliczania odsetek ustawowych karty czynszowej na danych koncie w zadanym okresie.


Przykłady

Odsetki(KAR:ID_KART,DATE(1,1,2000),DATE(12,31,2000),'204-00','CYKLICZNIE=0|ZAO_ODS=0.01')
=> 12.34

Zobacz również:

-