ObrotyFK2
Obroty wybranego konta (moduł FK)

Składnia

ObrotyFK2(parAdmg,parRok,parKonto,parMcOd,parMcDo,parStrona)

Parametry

parAdmg, parRok, parKonto

Odpowiednio:

 Numer administracji, rok księgowy, konto FK

lub

 'FKKID','',Identyfikator konta FK

parMcOd, parMcDo

Odpowiednio miesiące od-do.

parStrona

WN, MA, SALDO, WN|MA

Odpowiednio strona winien, ma, saldo wn-ma, winien i ma dzielone znakiem "|"

zwraca

Obroty konta o zadanych parametrach

Opis

Funkcja zwraca sumę obrotów konta ze wskazanych miesięcy od-do włącznie.


Przykłady

ObrotyFK2(AKT:Admg,AKT:Rok,'10000',0,12,'WN|MA')
=> '123.45|54.32'

Zobacz również:

-