ObPole
Zwraca wartość pola obiektu na dzień

Składnia

ObPole(parIDObiektu,parPole,parData)

Parametry

parIDObiektu

Identyfikator obiektu

parPole

Nazwa pola obiektu, np. "OB:KOD"

parData

Data numeryczna.

zwraca

Wartość pola na dzień.

Opis

Funkcja zwraca wartość pola obiektu na zadany dzień.


Przykłady

ObPole(OB:ID_OB,'OB:PRCT_ZUZYCIA',GLO:DataAkt)
=> '12.55'

Zobacz również:

-