OPE_CzyKthWykonawca
Sprawdza, czy kontrahent powiązany z zadanym operatorem jest przypisany do kategorii Wykonawca

Składnia

OPE_CzyKthWykonawca(parOPE)

Parametry

parOPE

Identyfikator operatora

zwraca

0 nie, 1 tak

Opis

Funkcja służy do sprawdzania, czy kontrahent powiązany z zadanym operatorem jest przypisany do kategorii Wykonawca (230).


Przykłady

OPE_CzyKthWykonawca(OPE:ID_OP)
=> 1

Zobacz również:

-