NumerBazy
Zwraca informacje o tabeli

Składnia

NumerBazy(parCo,parBaza)

Parametry

parCo

UID - identyfikator tabeli

TABELA - nazwa tabeli Clarionowa

OPIS - nazwa tabeli opisowa

parBaza

UID tabeli (Lista tabel)

zwraca

Wartość zależna od parametru CO.

Opis

Funkcja zwraca informacje o tabeli.


Przykłady

NumerBazy('TABELA',2)
=> 'KTH'

Zobacz również:

-