NrCzln
Zwraca numer członkowski lub ID danego kontrahenta (moduł DCM)

Składnia

NrCzln(parIDKth,parCo,parData)

Parametry

parIDKth

Identyfikator kontrahenta

parCo

ID - zwraca id członka

NR - zwraca numer członka

DP - zwraca sformatowaną datę przyjęcia na członka

<inny> - np. E#expr - wartość funkcji PXEvaluate (dostępne pola tabeli członków z prefiksem ACZLN:)

IDKTH - zwraca id_kth dla podanego nr członkowskiego

IDKTHDLAID  - zwraca id kth dla podanego id czln    

parData

Data numeryczna

zwraca

Wszystkie znalezione ID, NR lub DP po przecinku.

Opis

Funkcja zwraca numer członka lub inną wybraną informację o kontrahencie wg modułu DCM.


Przykłady

NrCzln(KTH:ID_KTH,'NR',GLO:DataAkt)
=> '1324, 5625'

NrCzln(NrCzln(Pairs_Manage('GET','IDT=75;ID='&czln:id_czln),'IDKTHDLAID', ''),'NR',Glo:DatAkt)

=> otrzymujemy numer współczłonka z poziomu bazy członków

Zobacz również:

-