Nieruchomosc
Zwraca informacje o wybranej nieruchomości

Składnia

Nieruchomosc(parIDNier,parParametry)

Parametry

parIDNier

Identyfikator działu

parParametry

Co|paramString

CO = OPIS - zwraca kod i opis nieruchomości

Opcjonalny paramString:

KOD = 0 - id nieruchomości, 1 - kod nieruchomości

RET =

- OPIS - zwraca kod i opis nieruchomości

- ID - zwraca id nieruchomości

zwraca

Wynik zależny od parametrów.

Opis

Funkcja zwraca informacje o nieruchomości.


Przykłady

Nieruchomosc(NIE:kodnier,'OPIS|KOD=1')
=> '001 Kościuszki 12A'

Zobacz również:

-