NierPole
Zwraca wartość pola nieruchomości na dzień

Składnia

NierPole(parIDNier,parPole,parData)

Parametry

parIDNier

Identyfikator nieruchomości

parPole

Nazwa pola nieruchomości, np. NIE:pow_gruntu

parData

Data numeryczna.

zwraca

Wartość pola na dzień.

Opis

Funkcja zwraca wartość pola nieruchomości na zadany dzień.


Przykłady

NierPole(NIE:ID_NIER,'NIE:pow_gruntu',GLO:DataAkt)
=> '123.45'

Zobacz również:

-