NazwaNaKarcie
Nazwa/nazwy kontrahenta/ów z kart czynszowych na zasobie (moduł Czynsze)

Składnia

NazwaNaKarcie(parZAS,parData,parTypKarty)

Parametry

parZAS

Identyfikator zasobu.

parData

Karty czynne na dzień.

parTypKarty

Opcjonalnie - filtr wg typu karty.

zwraca

Nazwa (lub nazwy dzielone spacją) z karty czynszowej na zasobie

Opis

Funkcja służy do generowania nazwy kontrahenta na podstawie zapisu na kartach czynszowych we wskazanym zasobie. Nazwy generowane za pomocą funkcji KAR_Nazwa.


Przykłady

NazwaNaKarcie(ZAS:ID_ZAS,GLO:DataAkt,'lokal użytkowy')
=> 'Jan Nowak Barbara Nowak'

Zobacz również:

-