NazwaKoszty
Informacje dot. kosztu/subkosztu (moduł FK)

Składnia

NazwaKoszty(parADM,parRok,parKoszt,parSubkoszt,parCo)

Parametry

parADM, parRok

Identyfikator administracji i rok.

parKoszt, parSubkoszt

Koszt i subkoszt do odczytu

parCo

Informacja do pobrania:

1 : <koszt>-<subkoszt>

12 : <koszt>

22 : <subkoszt>

ID_SKLADNIKA : id składnika z kosztu

PARAM : rekord kosztu i subkosztu w formie paramString

E# : evaluate wyrażenia

zwraca

Wynik zależny od parCo

Opis

Funkcja zwraca informacje dla zadanego kosztu/subkosztu.


Przykłady

NazwaKoszty(AKT:Admg,AKT:Rok,'100','000','ID_SKLADNIKA')
=> '1'

Zobacz również:

-