NalZ
Suma z naliczeń dla zasobu

Składnia

NalZ(parIDZasobu,parSkladnik,parNBV,parDataOd,parDataDo)

Parametry

parIDZasobu

Identyfikator zasobu

parSkladnik

Nr składnika

parNBV

1 - netto

2 - brutto

3 - VAT

4 - ilość

parDataOd, parDataDo

Przedział dat określa przedział miesięcy, z których pobierane są naliczenia do sumy

zwraca

Suma wybranego pola z naliczeń

Opis

Funkcja sumę z naliczeń dla zadanych kryteriów.


Przykłady

NalZ(ZAS:ID_ZAS,1,2,DATE(AKT:Mc,1,AKT:Rok),DATE(AKT:Mc+1,1,AKT:Rok))
=> '123.45'

Zobacz również:

-