NRR_Zbierz_Nalki_Kar
Suma z naliczeń dla karty

Składnia

NRR_Zbierz_Nalki_Kar(parIDKarty,parSkladnik,parNBV,parDataOd,parDataDo)

Parametry

parIDKarty

Identyfikator karty czynszowej

parSkladnik

Nr składnika

parNBV

1 - netto

2 - brutto

3 - VAT

4 - ilość

parDataOd, parDataDo

Przedział dat określa przedział miesięcy, z których pobierane są naliczenia do sumy

parFiltr

Filtr zaawansowany

zwraca

Suma wybranego pola z naliczeń

Opis

Funkcja zwraca sumę z naliczeń dla zadanych kryteriów.


Przykłady

NRR_Zbierz_Nalki_Kar(KAR:ID_KART,1,2,DATE(AKT:Mc,1,AKT:Rok),DATE(AKT:Mc+1,1,AKT:Rok))
=> '123.45'

Zobacz również:

-