NRR_TabelaWspolnotaKarta
Tabela rozliczeń dla karty czynszowej. (moduł Czynsze RR)

Składnia

NRR_TabelaWspolnotaKarta(parIDKarty,parDataOd,parDataDo,parParametry)

Parametry

parIDKarty

Identyfikator karty

parDataOd, parDataDo

Okres - daty od-do.

parParametry

RET=TXT|HTML - wybór formatu tabeli

GRUPA=a;b;c - wybór grup składników

PODGRUPA=a;b;c - wybór podgrup składników

TYLKONIEZEROWE - pomija zerowe podgrupy

ECO - tryb ekologiczny

KOLUMNY - wybrane kolumny tabeli; domyślnie LP;NAZWA;ZK;IK;IP;IR

- LP - Lp.

- NAZWA - Nazwa kosztu

- ZK - Koszty zbiorcze (wspólnoty)

- ZP - Zaliczki zbiorcze

- ZR - Różnica zbiorcza

- IK - Koszty indywidualne (karty czynszowej)

- IP - Zaliczki indywidualne

- IR - Różnica indywidualna

zwraca

Tabela w wybranym formacie

Opis

Funkcja generuje tabelę z danych rozliczeń rocznych. Pozwala zaprezentować wybrane podgrupy składników zbiorczo i indywidualnie.


Przykłady

NRR_TabelaWspolnotaKarta(KAR:ID_KART,DATE(1,1,2017),DATE(12,31,2017),'RET=HTML|KOLUMNY=LP;NAZWA;IK;IP;IR')
=> tabela html


Zobacz również:

-