NRR_I_2_RokMc
Nowe rozliczenia roczne, indywidualne. (moduł Czynsze RR)

Składnia

NRR_I_2_RokMc(parRokOd,parMcOd,parRokDo,parMcDo,parSML,parOpcje,parOpcjeDodatkowe)

Parametry

parRokOd, parMcOd

Rok i miesiąc początkowy

parRokDo, parMcDo

Rok i miesiąc końcowy

parSML

Patrz parKolumny w funkcji NRR_I_2.

parOpcje, parOpcjeDodatkowe

Patrz parOpcje i parOpcjeDodatkowe w funkcji NRR_I_2.

zwraca

Wynik zależny od parametrów - tabela lub wartość.

Opis

Funkcja zwraca tabelę rozliczeń rocznych indywidualnych karty czynszowej lub wybraną wartość z rozliczenia. Za kartę przyjmowana jest aktualna karta czynszowa w buforze CZ:Karty (czyli KAR:ID_KART).


Przykłady

NRR_I_2_RokMc(2015,1,2015,12,'MAXI','BEZ_ZER','')
=> <tabelka rozliczenia rocznego indywidualnego>

Zobacz również:

-