NRR_DajWynikZbi
Nowe rozliczenia roczne, zbiorcze. (moduł Czynsze RR)

Składnia

NRR_DajWynikZbi(parTryb,parID,parGrupa,parPodgrupa,parSkladniki,parDataOd,parDataDo,parPole)

Parametry

parTryb

Tryb rozliczenia: 1 - admg, 2 - osiedla, 3 - nieruchomości, 4 - obiekty

parID

ID admg, osiedla, nieruchomości lub obiektu.

parGrupa

Nazwy grup dzielone przecinkiem.

parPodgrupa

Nazwy podgrup dzielone przecinkiem.

parSkladniki

ID składników dzielone przecinkiem, łącznik rangestring: '-'.

parDataOd, parDataDo

Zakres dat, w którym wykonane zostały rozliczenia.

parPole

Pole tabeli RG:Zbiorcze do zsumowania.

zwraca

Suma pola dla zadanych kryteriów.

Opis

Funkcja zwraca sumę zadanego pola dla wybranych parametrów rozliczenia.


Przykłady

NRR_DajWynikZbi(1,AKT:Admg,'','','',DATE(1,1,2015),DATE(1,1,2016)-1,'RGZ:przychody')
=> '123.45'

Zobacz również:

-