NL
Nowa linia

Składnia

NL(parIle)

Parametry

parIle

Liczba powtórzeń - maksymalnie 511. Domyślnie 1.

zwraca

Ciąg przejścia do nowej linii CR/LF powtórzony zadaną liczbę razy.

Opis

Funkcja zwraca ciąg CR/LF.


Przykłady

NL(1)
=> '<13,10>'

Zobacz również:

-