NIPFaktury
Zwraca NIP nabywcy z faktury (moduł Faktury)

Składnia

NIPFaktury(parFAK,parParametry)

Parametry

parFAK

Identyfikator faktury

parParametry

Opcjonalnie:

UE - wymuszenie dodania przedrostka określającego państwo.

W przypadku, gdy przedrostek nie jest określony, wstawiane jest PL.

zwraca

NIP kontrahenta.

Opis

Funkcja zwraca NIP nabywcy z faktury. Jeżeli wypełniono kod kraju, zwraca również ten kod. Jeżeli NIP dotyczy innego kraju niż Polska, to automatycznie dodawany jest wprowadzony przedrostek. Opcjonalnie można wymusić przedrostek parametrem UE.


Przykłady

NIPFaktury(FAK:ID_FAK)
=> '1234567890'

Zobacz również:

-